Dekorering av fordon är verkligen en av våra specialiteter. Vi har många års samlad erfarenhet.
Vår personal har under många år utbildats men framförallt haft praktisk hantering avseende
material, hållbarhet och design.

Att profilera en fordonspark kan göras på många olika sätt. Vi försöker alltid att anpassa
utformning, synbarhet och funktionalitet på ett optimalt sätt.

Vi använder endast material från branschens starkaste leverantörer som vi noga utvalt och
testat för att fungera optimalt till ändamålet samt ha en lång hållbarhet.

Våra duktiga montörer kan även hel- eller delfoliera din bil. (Wrapping)
Här kan man antingen byta färg eller att printa ut en hel dekor som sedan appliceras på fordonet.
Med detta tillvägagångssättet finns inga begränsningar vad gäller färger och motiv.
Materialet som används är speciellt framtaget för ändamålet och har goda egenskaper för att
kunna töjas vid foliering över kofångare, tak och bakluckor.